Menu

Download your membership
registration form today !

BAICONF 2015

Active Members

Name of Member Membership No
DR. M. MATHIRAJAN IM2L0001
PROF. DINESH KUMAR U. IM2L0002
PROF. RAJENDRAN RAJU IM2L0003
MR. PRAKASH HEGDE IM2L0004
MR. JITENDRA RUDRAVARAMIM2L0005
DR. PRAMOD SINGH IM2L0006
MR. SRI GANESH GOPALA IYER IM2L0007
MR. MANARANJAN PRADHAN IM2L0008
MR. ABHISHEK RAJU IM2L0009
PROF. S. RAMESH IM2L0010
MR. JASVINDER SINGH IM2L0011
MS. MAHASHWETA RAY IM2L0012
DR. TUHIN CHATTOPADHYAY IM2L0013
MR. MALAYA ROUT IM2L0014
MS. JYOTHSNA SRAVANTHI IM2L0015
MR. JAYASIMHA K. IM2L0016
MR. KARTHIK V.IM2L0017
MR. UPENDRA SAI MATSA IM2L0018
MR. KALYANA CHAKRAVARTHY BEDHU IM2L0019
MR. SUJOY KUMAR ROY CHOWDHURY IM2L0020
MR. DILIP KUMAR D. IM2L0021
MR. SHAILESH TIWARI IM2L0022
MS. SRUJANA IM2L0024
DR. DHIMANT GANATRA IM2L0023
MR. SACHIN KUMAR SINGHAI IM2A0057
MR. ABHISHEK KUMAR SINGH IM2A0056
MR. N. M. GNANAPRAKASH IM2A0055
MS. T. SUPRIYA IM2A0054
DR. M. PRASANNA MOHAN RAJ IM2A0053
MR. HARI RAMACHANDRA IM2A0052
MR. SRINIVASA KOUSHIK RAMAN IM2A0051
MRS. B. CHANDRA IM2A0050
PROF. SUNIL SITAKANT SHIRVAIKER IM2A0049
MR. ASHOK KUMAR IM2A0048
MR. UMAKANTA PANDA IM2A0047
DR. C. GANESH KUMAR IM2A0046
MR. SANTANU PATHAK IM2A0045
DR. MARY JEYANTHI PREM IM2A0044
MR. RAMPRAKASHAM SHARMA IM2A0043
MR. RAGHWENDRA NARAYAN IM2A0042
MR. BOBY PHILIP IM2A0041
DR. KRISHNAMURTHY PRABHAKAR IM2A0040
MR. ADITYA ASHOK KUMAR BOLABANDI IM2A0039